HỎI ĐÁP GIAO DỊCH HÀNG HÓA

(SỐ 3)

 

Điều kiện để trở thành Thành viên thị trường của MXV là gì?

 

MXV hoạt động theo mô hình thị trường 2 cấp. MXV quản lý, giám sát hoạt động của các Thành viên kinh doanh và Thành viên môi giới (gọi chung là Thành viên thị trường).

Để trở thành Thành viên kinh doanh của MXV, cần đáp ứng các điều kiện sau:

Là Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Có vốn điều lệ tối thiểu từ 75 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) không được gây trùng lặp, nhầm lẫn với tên của MXV hoặc Sở Giao dịch Hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.

Tại thời điểm xét duyệt tư cách thành viên, doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật, thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/chủ sở hữu, tổng giám đốc/giám đốc, kế toán trưởng không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

Có trụ sở chính hợp pháp, hoạt động ổn định. Hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng đáp ứng yêu cầu kết nối với MXV. Có website công ty và sử dụng dịch vụ thư điện tử có trả phí (mô tả cơ sở vật chất chi tiết theo Mẫu số: 01/QC/QCTV).

Cơ cấu tổ chức tốt. Hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ.

Tổng giám đốc/giám đốc, kế toán trưởng và tối thiểu 5 nhân sự đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ đã tham gia và được cấp chứng nhận hoàn thành các khóa tập huấn về giao dịch hàng hóa. Tối thiểu 1 nhân sự phụ trách công nghệ thông tin.

Để trở thành Thành viên môi giới của MXV, cần đáp ứng các điều kiện sau:

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Có vốn điều lệ tối thiểu từ 5 tỷ đồng Việt Nam trở lên.

Tên doanh nghiệp (tên tiếng Việt, tiếng Anh và tên viết tắt) không được gây trùng lặp, nhầm lẫn với tên của MXV hoặc Sở Giao dịch Hàng hóa ở nước ngoài có liên thông với MXV.

Tại thời điểm xét duyệt tư cách thành viên, doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật, thành viên hội đồng quản trị/hội đồng thành viên/chủ sở hữu, tổng giám đốc/giám đốc, kế toán trưởng không liên quan đến các cuộc điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

Có trụ sở chính hợp pháp, hoạt động ổn định. Có website công ty và sử dụng dịch vụ thư điện tử có trả phí (mô tả cơ sở vật chất chi tiết theo Mẫu số: 01/QC/QCTV).

Cơ cấu tổ chức tốt. Hệ thống tài chính và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp minh bạch, chặt chẽ.

Tổng giám đốc/giám đốc, kế toán trưởng và tối thiểu 3 nhân sự đã tham gia và được cấp chứng nhận hoàn thành các khóa tập huấn về giao dịch hàng hóa.

Chấp thuận các điều kiện, quy định về hoạt động của MXV.

Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận là Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)
Doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận là Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được phép tham gia làm Thành viên của MXV hay không?

 

Theo quy định tại Khoản 2/b Điều 16a Nghị định số 51/2018/NĐ-CP, nhà đầu tư nước ngoài được phép tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa với tư cách khách hàng hoặc tham gia làm thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa (thành viên môi giới, thành viên kinh doanh) với tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ không hạn chế.

Thủ tục góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nguồn: Báo Công Thương

 

logo công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA

Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66

Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tsahanghoaphaisinh

Bài viết liên quan

Bài viết gần đây

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
28Th11

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO V/v: Chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA Link PDF: Quyết định chấm dứt tư cách thành

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH
07Th11

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH

THÔNG BÁO V/v: Ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện và thời gian xử lý tài khoản giao dịch hàng hóa          

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023
02Th11

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023

  BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023   Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, lực bán