HỎI ĐÁP GIAO DỊCH HÀNG HÓA

(SỐ 4)

 

Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên Thị trường được quy định tại đâu?

 

Tính đến cuối tháng 01/2023, MXV đang quản lý 35 Thành viên Kinh doanh và 02 Thành viên môi giới, cùng các văn phòng chi nhánh tại khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quyền và nghĩa vụ của Thành viên Kinh doanh được quy định chi tiết tại Điều 22. Quyền của Thành viên Kinh doanh và Điều 23. Nghĩa vụ của Thành viên Kinh doanh trong Nghị định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP), hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa.

Quyền và nghĩa vụ của Thành viên Môi giới được quy định chi tiết tại Điều 20. Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên Môi giới trong Nghị định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định 51/2018/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP), hướng dẫn chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa.

Ngoài ra, quyền và nghĩa vụ của các Thành viên Thị trường của MXV được quy định tại Quy chế Thành viên tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Quyền của Thành viên Kinh doanh

 

1. Mở một hoặc nhiều tài khoản tự doanh để thực hiện nghiệp vụ mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa cho chính mình và các nghiệp vụ khác theo yêu cầu của MXV.

2. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa (tự doanh) và hoạt động môi giới mua bán hàng hóa qua MXV.

3. Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với nhiều Thành viên Môi giới.

4. Nhận uỷ thác mua bán hàng hóa/ủy thác quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa qua MXV của Khách hàng.

5. Kết nối, sử dụng Hệ thống Phần mềm giao dịch của MXV để đặt lệnh vào Hệ thống giao dịch.

6. Hưởng Phí giao dịch theo quy định của MXV.

7. Tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo do MXV tổ chức.

8. Nhận các thông tin về kết quả giao dịch.

9. Đề nghị MXV làm trung gian hoà giải khi có tranh chấp liên quan đến giao dịch và thực hiện hợp đồng.

10. Nhận uỷ thác mua bán hàng hóa/ủy thác quản lý tài khoản giao dịch hàng hóa được thu phí dịch vụ uỷ thác của Khách hàng. Mức phí do hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng.

11. Yêu cầu Khách hàng ký quỹ để đảm bảo thực hiện giao dịch.

12. Ủy nhiệm cho Thành viên Kinh doanh khác khi chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện.

13. Nhận ủy nhiệm từ các Thành viên Kinh doanh khác khi Thành viên đó: (i) Đình chỉ toàn bộ hoạt động; (iii) Chấm dứt tư cách Thành viên.

14. Các quyền khác theo quy định của MXV.

Các Thành viên Thị trường tham gia Buổi tập huấn Thành viên toàn quốc do MXV tổ chức
Các Thành viên Thị trường tham gia Buổi tập huấn Thành viên toàn quốc do MXV tổ chức

 

Quyền của Thành viên Môi giới?

 

1. Thực hiện hoạt động môi giới hàng hóa qua MXV.

2. Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh giao dịch mua bán hàng hoá với nhiều Thành viên Kinh doanh.

3. Tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo do MXV tổ chức.

4. Đề nghị MXV làm trung gian hoà giải khi có tranh chấp liên quan đến giao dịch và thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với Thành viên Kinh doanh.

5. Hưởng thù lao môi giới, mức thù lao do hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với Thành viên Kinh doanh.

6. Các quyền khác theo quy định của MXV.

Nguồn: Báo Công Thương

 

logo công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA

Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66

Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tsahanghoaphaisinh

Bài viết liên quan

Bài viết gần đây

BẢN TIN HÀNG HÓA 22/9/2023
22Th9

BẢN TIN HÀNG HÓA 22/9/2023

  BẢN TIN HÀNG HÓA 22/9/2023   Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, lực bán hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NGÀY 22/9/2023
22Th9

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NGÀY 22/9/2023

Nội dung chínhPHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NGÀY 22/9/2023NÔNG SẢNNGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆPKIM LOẠINĂNG LƯỢNG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NGÀY 22/9/2023   NÔNG SẢN   Đậu tương

BẢN TIN HÀNG HÓA 21/9/2023
21Th9

BẢN TIN HÀNG HÓA 21/9/2023

BẢN TIN HÀNG HÓA 21/9/2023 Dữ liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, đóng cửa hôm qua ngày 20/9, đà giảm mạnh trên thị trường năng lượng và nguyên