HỎI ĐÁP GIAO DỊCH HÀNG HÓA

(SỐ 7)

Các loại Báo cáo và thời hạn nộp Báo cáo đang được áp dụng với các Thành viên thị trường tại MXV?

Thành viên có nghĩa vụ gửi Báo cáo tới MXV theo thời hạn và quy định sau:

1. Báo cáo tài chính:

– Thành viên nộp Báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán) của Thành viên đến MXV trước ngày 31/03 của năm kế tiếp.

– Thành viên nộp Báo cáo tài chính bán niên đến MXV trước ngày 31/07 hàng năm.

2. Báo cáo hoạt động định kỳ:

– Báo cáo tháng: trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tháng, Thành viên có nghĩa vụ gửi Báo cáo tình hình hoạt động tháng cho MXV (Mẫu số: 01/QT/XLBC, 01A/QT/XLBC).

– Báo cáo quý: trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc quý, Thành viên có nghĩa vụ gửi Báo cáo tình hình hoạt động quý cho MXV (Mẫu số: 01/QT/XLBC).

– Báo cáo bán niên: Thành viên có nghĩa vụ gửi Báo cáo hoạt động bán niên cho MXV trước ngày 31/07 hàng năm (Mẫu số: 02/QT/XLBC).

– Báo cáo năm: Thành viên có nghĩa vụ gửi Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động năm cho MXV trước ngày 15/01 năm kế tiếp (Mẫu số: 03/QT/XLBC).

3. Báo cáo bất thường: Thành viên có nghĩa vụ Báo cáo cho MXV trong vòng tối đa 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ khi xảy ra các sự kiện .

Thành viên thị trường có nghĩa vụ gửi Báo cáo bất thường tới MXV trong những trường hợp nào?

Thành viên có nghĩa vụ Báo cáo tới MXV trong vòng tối đa 24h (hai mươi bốn giờ) kể từ khi xảy ra các sự kiện sau:

1. Thành viên hoặc khách hàng của Thành viên nắm giữ vị thế lớn.

2. Có khách hàng mất khả năng thanh toán và Thành viên buộc phải đóng vị thế của Khách hàng bắt buộc.

3. Thành viên bị mất khả năng thanh toán hoặc có khả năng phá sản, giải thể.

4. Có Quyết định, công văn liên quan đến công tác điều tra, khởi tố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các chức danh sau của Thành viên:

– Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty;

– Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng thành viên;

– Người đại diện theo pháp luật;

– Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc;

– Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng; Giám đốc, Kế toán trưởng của Chi nhánh; Trưởng Văn phòng đại diện (nếu có).

5. Khi nội bộ Thành viên xảy ra tranh chấp.

6. Quyết định về việc: Tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp); Giải thể, phá sản doanh nghiệp; Thay đổi: Tên, con dấu, địa chỉ trụ sở chính; Thành lập mới hoặc đóng cửa Chi nhánh/Văn phòng đại diện.

7. Thành viên có sự thay đổi hoặc bổ nhiệm mới đối với các chức danh sau:

– Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty;

– Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Hội đồng thành viên;

– Người đại diện theo pháp luật;

– Tổng Giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc;

– Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng; Giám đốc, Kế toán trưởng của Chi nhánh; Trưởng Văn phòng đại diện (nếu có).

8. Thay đổi vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông, cổ đông lớn.

9. Khi Thành viên nộp hồ sơ tới Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền để thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

10. Khi Thành viên được Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi.

11. Thay đổi trang thông tin điện tử (website) và các phương tiện truyền thông của Thành viên.

12. Khi Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Thành viên đã được MXV công nhận hoạt động giao dịch hàng hóa có các thay đổi thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

13. Thành viên có những thay đổi quan trọng trong hoạt động kinh doanh.

14. Thành viên bị tổn thất từ 30 (ba mươi) phần trăm giá trị tài sản trở lên.

15. Các trường hợp bất thường khác theo quy định của MXV.

Nguồn: Báo Công Thương

 

logo công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA

Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66

Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tsahanghoaphaisinh

Bài viết liên quan

Bài viết gần đây

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
28Th11

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO V/v: Chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA Link PDF: Quyết định chấm dứt tư cách thành

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH
07Th11

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH

THÔNG BÁO V/v: Ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện và thời gian xử lý tài khoản giao dịch hàng hóa          

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023
02Th11

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023

  BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023   Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, lực bán