Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa quốc tế TSA gửi tới Quý Khách hàng mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV

 

– Thời gian áp dụng: Từ ngày 26/10/2023

– Mức ký quỹ ban đầu áp dụng tại MXV bằng 120% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch hàng hóa ở nước ngoài có liên thông được công bố trong danh sách trên, trừ các sản phẩm LME mức ký quỹ ban đầu tại MXV bằng 100% mức ký quỹ ban đầu tại các Sở Giao dịch nước ngoài liên thông.

– Mức ký quỹ ban đầu trong danh sách dưới đây sẽ được tính toán theo tỷ giá quy đổi do MXV công bố trong từng thời điểm.

– Tỉ giá quy đổi áp dụng:

– Mức ký quỹ giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV

 

 

Bài viết liên quan

Bài viết gần đây

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
28Th11

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO V/v: Chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA Link PDF: Quyết định chấm dứt tư cách thành

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH
07Th11

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH

THÔNG BÁO V/v: Ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện và thời gian xử lý tài khoản giao dịch hàng hóa          

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023
02Th11

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023

  BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023   Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, lực bán