Quy trình giao dịch hàng hóa phái sinh

 • 1

  Mở tài khoản

  Mở tài khoản thông qua công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA

 • 2

  Nộp tiền ký quỹ

  Tiền ký quỹ được nộp vào tài khoản giao dịch hàng hóa được công ty TSA cấp cho nhà đầu tư

 • 3

  Tải phần mềm

  Tải phần mềm CQG của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam trên máy tính hoặc trên điện thoại để giao dịch hàng hóa phái sinh

 • 4

  Giao dịch phái sinh

  Tiến hành mua bán đầu tư các sản phẩm của hàng hóa phái sinh bằng cách thực hiện các lệnh trên phần mềm giao dịch

 • 5

  Theo dõi các tỷ lệ

  Theo dõi các tỷ lệ được cập nhật liên tục tại phần mềm, cùng các tin tức liên quan để chốt lời hiệu quả