[Thông báo]

Thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MQCJ23 Đồng mini 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
2 MHGJ23 Đồng micro 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
3 BMK23 Dầu Brent mini 05/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
4 RBEJ23 Xăng RBOB 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
5 QOK23 Dầu Brent 05/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 28/03/2023
6 MPOJ23 Dầu cọ thô 04/2023 31/03/2023 Trước 15:00 ngày 29/03/2023
7 SIEJ23 Bạc 04/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
8 SILJ23 Bạc micro 04/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
9 CPEJ23 Đồng 04/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
10 PLEJ23 Bạch kim 04/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023

 

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SIEH23 Bạc 03/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
2 SILH23 Bạc micro 03/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
3 CPEH23 Đồng 03/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
4 MQCJ23 Đồng mini 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
5 MHGJ23 Đồng micro 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
6 PLEH23 Bạch kim 03/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
7 NGEJ23 Khí tự nhiên 04/2023 29/03/2023 Trước 21:00 ngày 27/03/2023
8 QOK23 Dầu Brent 05/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
9 BMK23 Dầu Brent mini 05/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023
10 RBEJ23 Xăng RBOB 04/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 29/03/2023

 

Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

 

logo công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA

Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66

Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tsahanghoaphaisinh

Bài viết liên quan

Bài viết gần đây

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
28Th11

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO V/v: Chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA Link PDF: Quyết định chấm dứt tư cách thành

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH
07Th11

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH

THÔNG BÁO V/v: Ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện và thời gian xử lý tài khoản giao dịch hàng hóa          

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023
02Th11

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023

  BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023   Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, lực bán