[Thông báo]

Thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 ZFTK23 Cao su TSR20 05/2023 28/04/2023 Trước 15:00 ngày 12/04/2023
2 QWK23 Đường trắng 05/2023 14/04/2023 Trước 21:00 ngày 12/04/2023
3 FEFJ23 Quặng sắt 04/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 12/04/2023
4 NQMK23 Dầu WTI mini 05/2023 17/04/2023 Trước 21:00 ngày 13/04/2023
5 MCLEK23 Dầu WTI micro 05/2023 17/04/2023 Trước 21:00 ngày 13/04/2023
6 CLEK23 Dầu WTI 05/2023 18/04/2023 Trước 21:00 ngày 17/04/2023
7 KCEK23 Cà phê Arabica 05/2023 20/04/2023 Trước 21:00 ngày 19/04/2023
8 NQGK23 Khí tự nhiên mini 05/2023 21/04/2023 Trước 21:00 ngày 19/04/2023
9 CTEK23 Bông sợi 05/2023 24/04/2023 Trước 21:00 ngày 20/04/2023
10 CCEK23 Ca cao 05/2023 24/04/2023 Trước 21:00 ngày 20/04/2023
11 NGEK23 Khí tự nhiên 05/2023 24/04/2023 Trước 21:00 ngày 20/04/2023
12 LRCK23 Cà phê Robusta 05/2023 25/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
13 MQIK23 Bạc mini 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
14 MQCK23 Đồng mini 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
15 MHGK23 Đồng micro 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
16 BMM23 Dầu Brent mini 06/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
17 RBEK23 Xăng RBOB 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
18 QOM23 Dầu Brent 06/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 25/04/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 MPOJ23 Dầu cọ thô 04/2023 14/04/2023 Trước 15:00 ngày 12/04/2023
2 ZFTK23 Cao su TSR20 05/2023 28/04/2023 Trước 15:00 ngày 12/04/2023
3 QWK23 Đường trắng 05/2023 14/04/2023 Trước 21:00 ngày 12/04/2023
4 FEFJ23 Quặng sắt 04/2023 28/04/2023 Trước 21:00 ngày 12/04/2023
5 NQMK23 Dầu WTI mini 05/2023 19/04/2023 Trước 21:00 ngày 17/04/2023
6 MCLEK23 Dầu WTI micro 05/2023 19/04/2023 Trước 21:00 ngày 17/04/2023
7 CLEK23 Dầu WTI 05/2023 20/04/2023 Trước 21:00 ngày 18/04/2023
8 CTEK23 Bông sợi 05/2023 08/05/2023 Trước 21:00 ngày 21/04/2023
9 NQGK23 Khí tự nhiên mini 05/2023 25/04/2023 Trước 21:00 ngày 21/04/2023
10 SIEJ23 Bạc 04/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
11 MQIK23 Bạc mini 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
12 SILJ23 Bạc micro 04/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
13 CPEJ23 Đồng 04/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
14 MQCK23 Đồng mini 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
15 MHGK23 Đồng micro 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
16 PLEJ23 Bạch kim 04/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
17 NGEK23 Khí tự nhiên 05/2023 26/04/2023 Trước 21:00 ngày 24/04/2023
18 LRCK23 Cà phê Robusta 05/2023 24/05/2023 Trước 21:00 ngày 25/04/2023

 

Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

 

logo công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA

Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66

Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tsahanghoaphaisinh

Bài viết liên quan

Bài viết gần đây

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
28Th11

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO V/v: Chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA Link PDF: Quyết định chấm dứt tư cách thành

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH
07Th11

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH

THÔNG BÁO V/v: Ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện và thời gian xử lý tài khoản giao dịch hàng hóa          

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023
02Th11

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023

  BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023   Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, lực bán