[Thông báo]

Thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 BMN23 Dầu Brent mini 07/2023 29/05/2023 Trước 21:00 ngày 25/05/2023
2 RBEM23 Xăng RBOB 06/2023 29/05/2023 Trước 21:00 ngày 25/05/2023
3 QON23 Dầu Brent 07/2023 29/05/2023 Trước 21:00 ngày 26/05/2023
4 MPOM23 Dầu cọ thô 06/2023 31/05/2023 Trước 15:00 ngày 29/05/2023
5 SIEM23 Bạc 06/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023
6 SILM23 Bạc micro 06/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023
7 CPEM23 Đồng 06/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023
8 PLEM23 Bạch kim 06/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SIEK23 Bạc 05/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
2 SILK23 Bạc micro 05/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
3 CPEK23 Đồng 05/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
4 MQCM23 Đồng mini 06/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
5 MHGM23 Đồng micro 06/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
6 PLEK23 Bạch kim 05/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
7 NGEM23 Khí tự nhiên 06/2023 26/05/2023 Trước 21:00 ngày 24/05/2023
8 QON23 Dầu Brent 07/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023
9 BMN23 Dầu Brent mini 07/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023
10 RBEM23 Xăng RBOB 06/2023 31/05/2023 Trước 21:00 ngày 29/05/2023

 

Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

 

logo công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA

Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66

Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tsahanghoaphaisinh

Bài viết liên quan

Bài viết gần đây

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
28Th11

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO V/v: Chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA Link PDF: Quyết định chấm dứt tư cách thành

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH
07Th11

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH

THÔNG BÁO V/v: Ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện và thời gian xử lý tài khoản giao dịch hàng hóa          

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023
02Th11

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023

  BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023   Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, lực bán