[Thông báo]

Thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

 

Kính gửi: Quý Thành viên,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QPM23 Dầu ít lưu huỳnh 06/2023 08/06/2023 Trước 21:00 ngày 06/06/2023
2 TRUM23 Cao su RSS3 06/2023 26/06/2023 Trước 15:00 ngày 08/06/2023
3 NQMN23 Dầu WTI mini 07/2023 14/06/2023 Trước 21:00 ngày 12/06/2023
4 MCLEN23 Dầu WTI micro 07/2023 14/06/2023 Trước 21:00 ngày 12/06/2023
5 ZFTN23 Cao su TSR20 07/2023 30/06/2023 Trước 15:00 ngày 14/06/2023
6 FEFM23 Quặng sắt 06/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 14/06/2023
7 CLEN23 Dầu WTI 07/2023 16/06/2023 Trước 21:00 ngày 15/06/2023
8 KCEN23 Cà phê Arabica 07/2023 22/06/2023 Trước 21:00 ngày 21/06/2023
9 NQGN23 Khí tự nhiên mini 07/2023 23/06/2023 Trước 21:00 ngày 21/06/2023
10 CTEN23 Bông sợi 07/2023 26/06/2023 Trước 21:00 ngày 22/06/2023
11 CCEN23 Ca cao 07/2023 26/06/2023 Trước 21:00 ngày 22/06/2023
12 NGEN23 Khí tự nhiên 07/2023 26/06/2023 Trước 21:00 ngày 22/06/2023

 

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUM23 Cao su RSS3 06/2023 26/06/2023 Trước 15:00 ngày 08/06/2023
2 QPM23 Dầu ít lưu huỳnh 06/2023 12/06/2023 Trước 21:00 ngày 08/06/2023
3 MPOM23 Dầu cọ thô 06/2023 15/06/2023 Trước 15:00 ngày 13/06/2023
4 ZFTN23 Cao su TSR20 07/2023 30/06/2023 Trước 15:00 ngày 14/06/2023
5 FEFM23 Quặng sắt 06/2023 30/06/2023 Trước 21:00 ngày 14/06/2023
6 NQMN23 Dầu WTI mini 07/2023 16/06/2023 Trước 21:00 ngày 14/06/2023
7 MCLEN23 Dầu WTI micro 07/2023 16/06/2023 Trước 21:00 ngày 14/06/2023
8 CLEN23 Dầu WTI 07/2023 20/06/2023 Trước 21:00 ngày 16/06/2023
9 CTEN23 Bông sợi 07/2023 07/07/2023 Trước 21:00 ngày 22/06/2023
10 NQGN23 Khí tự nhiên mini 07/2023 27/06/2023 Trước 21:00 ngày 23/06/2023
11 SNDD20M23 Thiếc LME 20/06/23 16/06/2023 Trước 21:00 ngày 09/06/2023
12 SNDD22M23 Thiếc LME 22/06/23 20/06/2023 Trước 21:00 ngày 13/06/2023
13 SNDD23M23 Thiếc LME 23/06/23 21/06/2023 Trước 21:00 ngày 14/06/2023

 

Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

 

logo công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA

Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66

Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tsahanghoaphaisinh

Bài viết liên quan

Bài viết gần đây

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
28Th11

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO V/v: Chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA Link PDF: Quyết định chấm dứt tư cách thành

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH
07Th11

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH

THÔNG BÁO V/v: Ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện và thời gian xử lý tài khoản giao dịch hàng hóa          

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023
02Th11

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023

  BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023   Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, lực bán