Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QPQ22 Dầu ít lưu huỳnh 08/2022 09/08/2022 Trước 21:00 ngày 05/08/2022
2 TRUQ22 Cao su RSS3 08/2022 25/08/2022 Trước 15:00 ngày 09/08/2022
3 ZFTU22 Cao su TSR20 09/2022 31/08/2022 Trước 15:00 ngày 15/08/2022
4 FEFQ22 Quặng sắt 08/2022 31/08/2022 Trước 21:00 ngày 15/08/2022
5 NQMU22 Dầu WTI mini 09/2022 17/08/2022 Trước 21:00 ngày 15/08/2022
6 MCLEU22 Dầu WTI micro 09/2022 17/08/2022 Trước 21:00 ngày 15/08/2022
7 CLEU22 Dầu

WTI 09/2022

18/08/2022 Trước 21:00 ngày 17/08/2022

 

 

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUQ22 Cao su RSS3 08/2022 25/08/2022 Trước 15:00 ngày 09/08/2022
2 QPQ22 Dầu ít lưu huỳnh 08/2022 11/08/2022 Trước 21:00 ngày 09/08/2022
3 ZLEQ22 Dầu đậu tương 08/2022 12/08/2022 Trước 21:00 ngày 10/08/2022
4 ZSEQ22 Đậu tương 08/2022 12/08/2022 Trước 21:00 ngày 10/08/2022
5 ZMEQ22 Khô đậu tương 08/2022 12/08/2022 Trước 21:00 ngày 10/08/2022
6 MPOQ22 Dầu cọ thô 08/2022 15/08/2022 Trước 15:00 ngày 11/08/2022
7 ZFTU22 Cao su TSR20 09/2022 31/08/2022 Trước 15:00 ngày 15/08/2022
8 FEFQ22 Quặng sắt 08/2022 31/08/2022 Trước 21:00 ngày 15/08/2022
9 NQMU22 Dầu WTI mini 09/2022 19/08/2022 Trước 21:00 ngày 17/08/2022
10 MCLEU22 Dầu WTI micro 09/2022 19/08/2022 Trước 21:00 ngày 17/08/2022
11 CLEU22 Dầu WTI

09/2022

22/08/2022 Trước 21:00 ngày 18/08/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 446/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

—————————————
CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA QUỐC TẾ TSA – Thành viên Uy tín- Chuyên nghiệp của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam.
Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com
Hotline tư vấn: 024.3582.3999
Bài viết liên quan

Bài viết gần đây

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
28Th11

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO V/v: Chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA Link PDF: Quyết định chấm dứt tư cách thành

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH
07Th11

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH

THÔNG BÁO V/v: Ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện và thời gian xử lý tài khoản giao dịch hàng hóa          

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023
02Th11

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023

  BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023   Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, lực bán