Kính gửi: Quý Thành viên,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 CTEZ22 Bông sợi 12/2022 23/11/2022 Trước 21:00 ngày 21/11/2022
2 CCEZ22 Ca cao 12/2022 23/11/2022 Trước 21:00 ngày 21/11/2022
3 NQGZ22 Khí tự nhiên mini 12/2022 23/11/2022 Trước 21:00 ngày 21/11/2022
4 NGEZ22 Khí tự nhiên 12/2022 24/11/2022 Trước 21:00 ngày 22/11/2022
5 MQIZ22 Bạc mini 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
6 MQCZ22 Đồng mini 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
7 MHGZ22 Đồng micro 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
8 BMF23 Dầu Brent mini 01/2023 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
9 RBEZ22 Xăng RBOB 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
10 QOF23 Dầu Brent 01/2023 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 25/11/2022
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 CTEZ22 Bông sợi 12/2022 07/12/2022 Trước 21:00 ngày 22/11/2022
2 NQGZ22 Khí tự nhiên mini 12/2022 25/11/2022 Trước 21:00 ngày 23/11/2022
3 SIEX22 Bạc 11/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
4 MQIZ22 Bạc mini 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
5 SILX22 Bạc micro 11/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
6 CPEX22 Đồng 11/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
7 MQCZ22 Đồng mini 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
8 MHGZ22 Đồng micro 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
9 PLEX22 Bạch kim 11/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022
10 NGEZ22 Khí tự nhiên 12/2022 28/11/2022 Trước 21:00 ngày 24/11/2022

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Quý Thành viên có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Trong trường hợp Quý Thành viên không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

logo công ty cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA

Thành viên Uy tín – Chuyên nghiệp thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Địa chỉ: LK3.11 khu TTTM nhà ở GoldSilk, 430 đường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 024.3582.3999 – 0848.54.64.66

Địa chỉ Email: admin@tsahanghoa.com

Fanpage: https://www.facebook.com/tsahanghoaphaisinh

Bài viết liên quan

Bài viết gần đây

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN
28Th11

[THÔNG BÁO] QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT TƯ CÁCH THÀNH VIÊN

THÔNG BÁO V/v: Chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Quốc tế TSA Link PDF: Quyết định chấm dứt tư cách thành

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH
07Th11

[THÔNG BÁO] NGỪNG HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH

THÔNG BÁO V/v: Ngừng giao dịch để chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện và thời gian xử lý tài khoản giao dịch hàng hóa          

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023
02Th11

BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023

  BẢN TIN HÀNG HÓA 02/11/2023   Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11, lực bán